Daverende start van Move2Social Hart van Brabant

Het Move2Social programma Hart van Brabant is op 1 maart jongstleden officieel van start gegaan. In Oisterwijk kwamen diverse partners, belangstellenden en een groot aantal sociaal ondernemers bijeen. Het programma werd geopend door gastvrouw Lilian Damen-Evers, directievoorzitter Rabobank Hart van Brabant: “Ondernemerschap is de motor van de samenleving. De verschuiving naar sociaal ondernemerschap is al langer gaande en het zou wel heel gaaf zijn als sociaal ondernemers ook snel winst gaan maken. Rabobank wil hier graag een steentje aan bijdragen.”

Aansluitend op het openingswoord sprak Wethouder Peter Smit lyrisch over de parels uit de regio, doelend op de mooie en kansrijke sociale ondernemingen binnen de gemeente. Daarna vertelde KplusV-adviseur André Dolsma en Erwin Zimmerman van Rabobank Private Banking over de uitdagingen voor sociaal ondernemers en hoe het Move2Social programma ondernemers hierbij kan helpen.

Ervaringsdeskundige Annemieke Koster, eigenaresse Enschede Textielstad, lichtte met veel enthousiasme haar deelname toe aan Move2Social Twente in 2017. “Het programma heeft mij op vele manieren geholpen om mijn onderneming van de grond te krijgen. Naast het vergaren van kennis over verschillende financieringsvormen heeft ook het coachen van andere ondernemers mijn blikveld verruimd.” Als afsluiting gaf Peter van Dongen, sociaal ondernemer uit de regio, de aanwezigen een drietal factoren mee die mede bijdragen aan een succesvolle onderneming; een goed doordacht bedrijfsplan, noodzakelijke kennis en vereiste drijfveren en competenties van de ondernemer. Aldus een inspirerende middag!

Deze maand kunnen kandidaten zich aanmelden via het inschrijfformulier onder “meedoen”. Al met al belooft Move2Social Hart van Brabant mede door de enthousiaste ondernemers en de inzet van de partners een daverend succes te worden.


Copyright 2018 - KplusV